02 سپتامبر 2020
سپتامبر 2, 2020

چگونه نه بگوییم؟

سپتامبر 2, 2020 ۰ Comment

چگونه نه بگوییم؟

مهارت نه گفتن یکی از مهمترین مهارت هایی است که همه باید بلد باشند تا بتوانند در مواقع گوناگون از آن استفاده کنند تا خودشان را از مشکلاتی که در پس، بله گفتن وجود دارد، نجات دهند.
این مهارت از بچگی و از حس استقلالی که در هر شخصی رشد می کند، بوجود می آید و همینطور عزت نفس رشد یافته درون هر شخصی که به واسطه شناخت خویش و مهر و محبتی که والدین به وی دارند، کامل میشود.

«عزت نفس پائین» هم علت دیگر فقدان این مهارت است. شخصی که عزت نفس پایینی دارد و برای خویش ارزشی قائل نیست، در بسیاری از موارد برای جلب تائید و توجه افراد دیگر، خواسته های آنها را برآورده می کند تا از این راه، در نگاه افراد دیگر با ارزش شود.

بعضی دیگر هم به دلیل روحیه حساس خود« نه» نمی گویند؛ چرا‌که فکر می کنند « نه» گفتن آنها، امکان دارد باعث رنجش خاطر و ناراحتی سایرین شود؛ بدین سبب هیچگاه دست رد به سینه کسی نمی زنند تا مبادا از دست آنها ناراحت شود؛ البته این کار تا اندازه ای طبیعی است؛ ولی درصورتی که افراط شود، شکل غیر طبیعی بخود می گیرد.

مهارت نه گفتن, نه گفتن, جواب نه
تمرین نه گفتن

چرا باید نه بگویم؟

چنانچه به همین روش ادامه دهید بعید است که از تعداد درخواستها و خواهش ها از شما کاسته شود و شما هم نمیتوانید زمان بیشتری به روز خود اضافه کنید. اگر نه گفتن را یاد نگیرید مجبور هستید همیشه زیر بار اینهمه مسوولیت قرار بگیرید و زندگی خود را با استرس زیاد همراه کنید.

نه گفتن کار ساده ای نیست ولی تنها راه کاهش استرس است. به خاطر داشته باشید که سنگینی بار مسوولیت امری شخصی است. اگر همکار شما مسئولیتهای زیادی را به عهده میگیرد و بنظر می رسد با آن مشکلی ندارد، به این معنی نیست که این امر در مورد شما هم صادق است. تنها شما هستید که میدانید چه مقدار مسوولیت برایتان کافی است و نباید بیشتر از آنرا قبول کنید.

مهارت نه گفتن, نه گفتن, جواب نه
راهکار‌هایی برای تقویت مهارت نه گفتن

به چه دلیل« نه» گفتن دشوار است؟

باید تلاش کنید« نه» گفتن را یاد بگیرید. در واقع باید بتوانید درک درستی از وضعیت و شرایط داشته باشید تا موفق به کسب این ‘مهارت’ مهم شوید.

بعضی شرایط سخت برای« نه» گفتن عبارتند از:

– حس نیاز در یاری رسانی به دیگران

– ترس از بی احترامی

– سازگاری

– ترس از درگیری

– نگرانی ِ از دست رفتن فرصت

– ترس از خراب شدن پل های پشت سر

مهارت نه گفتن, نه گفتن, جواب نه
آموزش نه گفتن

ساده بگیرید

هنگامی که یکی از دوستانتان از شما می خواهد بیرون بروید، به او بگویید” من قبلا برنامه ریزی کرده بودم، متشکرم”، اگر کسی از شما می خواهد تا برای کاری داوطلب شوید بگویید” متاسفم، من باید به درسهایم یا به خانواده ام رسیدگی کنم” و تا همین مقدار وی را درجریان قرار دهید. چنانچه فرد مقابل را از جزئیات آگاه کنید، باعث عیب جویی و طولانی شدن واکنش طرف مقابل می شود.

نه گفتن را از نزدیک ترین افراد زندگی خود شروع کنیم

بیشتر مشکلات ما با خانواده و اشخاص صمیمی زندگیمان است که نمیتوانیم آن ها را از خویش برنجانیم و برای این که توانایی نه گفتن را نداریم، خود را شخصی دلسوز خانواده و بامحبت و صمیمی جلوه میدهیم ولی درونمان از خشم پر است و در اکثر موارد در سرزنش خود قرار داریم. از این جهت نه گفتن را باید با نزدیک ترین افراد منزل آغاز کنیم.

از شوخ طبعی استفاده کنید.

چنانچه شخصی از شما توقع مسوولیت بیشتری از حد راحتی شما دارد میتوانید از شوخ طبعی تان به نفع خود استفاده کنید. باقطعیت در خواست وی را رد نموده و توضیح دهید شما فرد مناسبی برای این کار نیستید.

این کار میتواند با آوردن علتی ساده و واضح انجام شود یا به شکلی دیگر، به عنوان مثال این که شما تبحر کافی برای انجام این تقاضا را ندارید. روشی که شما انتخاب می کنید بستگی به این دارد که چگونه از شما انجام کار خواسته می شود و شما در بین افراد دیگر چه شهرتی دارید، فردی شوخ یا جدی.