08 آوریل 2020
آوریل 8, 2020

به تعادل در استاندارد بیندیشیم

آوریل 8, 2020 ۰ Comment

به تعادل در استاندارد بیندیشیم

یک مادر می گوید که حرف دل است: وقتی همسرم می گوید آشپزخانه تمیز است منظور او این است که همه ظرف ها سرجایشان هستند. در این حال ممکن است میز و کف آشپزخانه هنوز کثیف باشد. متعادل کردن استانداردها در سطح همسرتان به این معنا نیست که بچه ها همیشه با یک لباس و یا با لباس کثیف به مدرسه و بیرون بروند.

برای بسیاری از کارها مانند عوض کردن پوشک، بازی، آموزش و سرگرم کردن بچه ها روش های زیادی وجود دارد و روش شما تنها روش درست نیست.

واقعیت این است که اگر شما استانداردهایتان را متعادل کنید و منظور همسرتان را متوجه شوید، همسرتان مشارکت بیشتری در امور منزل و بچه ها خواهد داشت. هیچ بچه ای از این که پوشکش کمی دیرتر عوض شده یا هنگام حمام کردن

شامپو به طور کامل از موی سرش شسته نشده دچار آسیب و ناراحتی درازمدت نشده، بنابراین بهتر است برای تشویق بیشتر همسرتان به همکاری، کمال طلبی را کنار بگذارید و کمی از وسواس ها و ایرادگیری هایتان بکاهید. صد البته تغییر استاندارد کار دشواری است زیرا برای بسیاری از زنان توجه وسواسی به امورات منزل نه فقط بخشی از پرورش و تربیت بچه ها به شمار می رود بلکه بر این باورند که نحوه خانه داری آنها معرف آنهاست.