مشهورترین خرافه های جهان

در اینبخش با معروفترین خرافه های جهان آشنا می‌شویم. خرافاتی ها همه ی جای دنیا هستند و خرافه هایی ذهن مردم را درگیر میکنند کـه با خواندن عده ای از انها ممکن اسـت لبخند بزنید، اما برخی هم خرافات جهانی هستند! یعنی در همه ی کشورها یک خرافه رایج وجوددارد، مثل آب پاشیدن پشت مسافر و بد یمن بودن ناخن گرفتن در شب!
لمس چوب برای رسیدن به آرزوها

مشهورترین خرافه های جهان | از عدد ۴ و ۱۳ تا گرفتن ناخن در شب

این خرافات بـه بت پرست ها بازمی گردد. انها برای دفع حسد و یا رسیدن بـه آرزوهایشان چوب را لمس می‌کردند.

دیدن لباس عروسی

مشهورترین خرافه های جهان | از عدد ۴ و ۱۳ تا گرفتن ناخن در شب

برخی غربی ها یک خرافات عجیب دارند، آن ها میگویند اگر داماد قبل از مراسم ازدواج همسرش را در لباس عروس ببیند مصیبت و بدبختی او و خانواده اش را در خود فرو خواهد بلعید. می‌گویند ریشه این خرافات بـه وقتی برمی گردد کـه خانواده ها اجازه نمی دادند تا دو نفر کـه میخواهند باهم ازدواج کنند، قبل از برگزاری مراسم ازدواج هم دیگر را ببینند.

گره زدن انگشت ها به هم

مشهورترین خرافه های جهان | از عدد ۴ و ۱۳ تا گرفتن ناخن در شب

تقریباً این یک خرافات جهانی و همه ی گیر اسـت و معنای آن از منطقه ای بـه منطقه دیگر فرق میکند. بعضی ها میگویند گره زدن انگشت های دست، باعث دستیابی بـه چیزهایی اسـت کـه آرزویش را دارند و برخی هم میگویند کـه نحوست و شومی را برطرف می‌کند. انگیزه اصلی از انجام چنین کاری، همان‌ گونه در هاله ای از ابهام اسـت‌.

فضولات پرندگان و پولدار شدن

مشهورترین خرافه های جهان | از عدد ۴ و ۱۳ تا گرفتن ناخن در شب

در برخی جوامع و فرهنگ ها مردم بر این باورند کـه اگر در هنگام عبور از کوچه و یا خیابانی فضولات پرنده ای روی شخص بریزد، او باید منتظر یک سورپرایز مالی شگفت انگیز باشد.

پاشیدن نمک

خرافاتی کـه بعضی از غربی ها اعتقاد دارند؛ انها می‌گویند پاشیدن نمک بدشگون و نحس اسـت و بیچارگی می آورد. ریشه این خرافات بـه دورانی برمی گردد کـه نمک از قیمت گرانبهایی برخوردار بودو در مبادلات استفاده میشود.

سقوط شهاب سنگ

مشهورترین خرافه های جهان | از عدد ۴ و ۱۳ تا گرفتن ناخن در شب

مردم قدیم اروپا می‌گفتند کـه وقتی شهاب سنگی سقوط میکند، الهه تی بـه همراه آن بـه زمین می‌آید و این بـه معنای تحقق آرزوهای دست نیافتنی و محال اسـت.

شکستن شیشه

مشهورترین خرافه های جهان | از عدد ۴ و ۱۳ تا گرفتن ناخن در شب

مردم چین باستان، یونانی ها و رومی ها می‌گفتند شکستن شیشه هفت سال بدبختی می آورد.

خوردن ماست یا شکر پیش از خروج از خانه

مشهورترین خرافه های جهان | از عدد ۴ و ۱۳ تا گرفتن ناخن در شب

بنا بر این خرافات خوردن ماست یا غذای شیرین قبل از خروج از خانه خوش شانسی می آورد. آن ها برای این قضیه توجیه علمی هم آورده اند و میگویند کـه خوردن غذا های شیرین، باعث افزایش انرژی و فعالتر شدن فرد می‌شود.

خارش کف دست و بهبود وضعیت اقتصادی

مشهورترین خرافه های جهان | از عدد ۴ و ۱۳ تا گرفتن ناخن در شب

این هم یکیدیگر از خرافات های مرتبط با مسائل مالی و اقتصادی اسـت. بعضی از مردم می‌گویند کـه خارش کف دست، نشانه ای از التیام وضعیت مالی افراد اسـت.

یونجه چهار برگ

مشهورترین خرافه های جهان | از عدد ۴ و ۱۳ تا گرفتن ناخن در شب

یکی از قدیمی‌ترین خرافات های تاریخ این بود کـه پیدا کردن یونجه چهار برگ خوش شانسی می آورد. در بعضی داستان های قدیمی، شخصیت های داستان برای رسیدن بـه خوشبختی بـه دنبال یونجه چهار برگ می گشتند.

لگد کردن جارو

مشهورترین خرافه های جهان | از عدد ۴ و ۱۳ تا گرفتن ناخن در شب

لگد کردن جارو شوم اسـت، این خرافات برای هندوهاست. لگد کننده جارو سرنوشت بدی خواهد داشت.

یک مرغ مینا یا دو مرغ مینا؛ مسأله این است

مشهورترین خرافه های جهان | از عدد ۴ و ۱۳ تا گرفتن ناخن در شب

خرافاتی کـه در هندوستان ریشه دارد. دیدن یک مرغ مینا اندوه می آورد و دیدن دو مرغ مینا نشانه خوشحالی و خوشبختی اسـت.

خرافاتی ترین کشورهای دنیا

عقاید و خرافات از گذشته‌های دور در اکثر نقاط دنیا در میان مردم و مذاهب مختلف رواج دارد حتی کشور هـای پیشرفته. خوب یا بد بودن آنرا باید در زمان و مکان خاص خود سنجید. خرافه طبق معمولً روش تفکر عقلانی را زیر سوال برده و بعنوان مانعی در رشد هر کشوری مطرح میشود.

هند

مشهورترین خرافه های جهان | از عدد ۴ و ۱۳ تا گرفتن ناخن در شب

در فهرست خرافاتی ترین کشور هـای دنیا، هند مقام اول رابه خود اختصاص داده اسـت. هندی ها برای هر موقعیتی دلیلی دارند کـه این موضوع در واقعیت منطقی نیست. عبور گربه از مسیر شـما، یا سر رفتن شیر هنگام جوشیدن همگی بدشانسی تلقی میشوند. در هند خرافات زیادی وجوددارد و مردم این کشور باید برای توسعه کشور خود از انها دست بردارند.

چین

چین کشور دیگری اسـت کـه مردم آن بسیار خرافاتی هستند. فنگ شویی کـه در هند نیز تمرین میشود از این کشور آمده اسـت. تعداد بسیار زیاد دیگری نیز افسانه در همین رابطه وجوددارد.

مشهورترین خرافه های جهان | از عدد ۴ و ۱۳ تا گرفتن ناخن در شب

بعنوان مثال، بانوان شناگر برای بالا بردن شانس خود، یک کیسه چای را در لباس شنای خود قرار میدهند. بنابر این میتوان نتیجه گرفت کـه در چین نیز نتیجه گیری منطقی بخشی از زندگی روزانه مردم نیست.

یونان

مشهورترین خرافه های جهان | از عدد ۴ و ۱۳ تا گرفتن ناخن در شب

در یونان جمله ای رایج وجوددارد با این عنوان کـه «چشم بد و شرور همواره مراقب شماست» و این عبارت ریشه در خرافات دارد. علاوه بر این موضوع یونانی ها بر این باورند کـه شکستن بشقابها میتواند اتفاق های بد را دور کند. بنابر این وقتی پای این وقایع غیر طبیعی بـه میان می‌آید، یونان نیز از قافله عقب نمی افتد.

کشور آمریکا

مشهورترین خرافه های جهان | از عدد ۴ و ۱۳ تا گرفتن ناخن در شب

در کشوری مانند ایالات امریکا نیز خرافات وجوددارد. مردم در ایالات متحده بر این باورند کـه بارندگی در روز ازدواج، بدشانسی می آورد. پراکنده شدن نمک نیز از نظر آن ها خوب تلقی نمیشود. بهمین دلیل اسـت کـه در بحث اتفاق های غیر واقعی این کشور پیشرفته نیز در فهرست خرافاتی ترین ها وجوددارد.

فیلیپین

مشهورترین خرافه های جهان | از عدد ۴ و ۱۳ تا گرفتن ناخن در شب

فهرست خرافات کشور فیلیپین تمامی ندارد. فیلیپینی ها بر این باورند کـه ریختن نمک روی زمین باعث می‌شود کـه مهمان خانه میزبان را ترک کند. علاوه بر این‌ها فیلیپینی ها نخستین روز سال جدید تمام پنجره های خانه خودرا باز میکنند چرا کـه فکر میکنند با اینکار وقایع خوب بـه سراغ انها آمده وشانس بـه انها رو می‌کند. با این اوصاف فهرست کشور هـای خرافاتی همان‌ گونه ادامه دارد.

نیوزیلند

مشهورترین خرافه های جهان | از عدد ۴ و ۱۳ تا گرفتن ناخن در شب

نیوزیلند کشوری بسیار زیباست کـه خرافات زیادی مرتبط با مراسم ازدواج دارد. مردم بومی نیوزیلند بر این باورند کـه ماه مراسم ازدواج شـما و رنگ لباس عروسی تان می‌تواند بر زندگی زناشویی شـما تاثیر بگذارد. شاید شنیدن این موضوع برای شـما عجیب باشد اما برای مردمان نیوزیلند امری بسیار عادی تلقی میشود.

ژاپن

مشهورترین خرافه های جهان | از عدد ۴ و ۱۳ تا گرفتن ناخن در شب

خرافات ژاپنی ها در فرهنگ و سنت های آنان ریشه دارد. ژاپنی ها لیستی طولانی در مورد وقایعی دارند کـه می‌توانند دلایل متفاوت داشته باشند. بعنوان مثال، شماره ۴ برای آن ها نماد بدشانسی اسـت. ژاپنی ها هم چنین فکر می کنندکه عبور یک گربه سیاه از میانه راه شـما مایه خوش شانسی اسـت کـه این موضوع دقیقا عکس اعتقاد هندی هاست.

مصر

مشهورترین خرافه های جهان | از عدد ۴ و ۱۳ تا گرفتن ناخن در شب

مصری ها از ابتدای تاریخ خرافاتی بوده اند! آن ها موارد بسیار زیادی را بدشانسی تلقی میکنند کـه ازآن جمله می‌توان بر وارونه شدن کفش ها، نگاه کردن در آیینه شکسته و باز کردن چتر در داخل خانه اشاره کرد.

فرانسه

مشهورترین خرافه های جهان | از عدد ۴ و ۱۳ تا گرفتن ناخن در شب

فرانسوی ها منطق خاص خودرا دارند. وارونه شدن نان توسط آنان بدشانسی پنداشته میشود. حتی در مهمانی ها، افراد باید بـه این موضوع بسیار توجه کنند. ضمن این کـه اگر تعداد مهمانان دور میز غذاخوری نیز ۱۳ باشد این موضوع نیز نشانه ی بدشانسی می باشد. بنابر این مانند سایر کشورها، در فرانسه نیز مردم بـه این چیزهای عجیب باور دارند.

کشور مکزیک

مشهورترین خرافه های جهان | از عدد ۴ و ۱۳ تا گرفتن ناخن در شب

در فهرست خرافاتی ترین کشورها، کشور مکزیک نیز حضور دارد. مکزیکی ها فکر می‌کنند کـه لبخند زدن بـه نوزاد باید در حین لمس کردن آن باشد ودر غیر اینصورت نوزاد بیمار می‌شود.