08 آوریل 2020
آوریل 8, 2020

عشق مفهوم واقعی خود را نشان خواهد داد

آوریل 8, 2020 ۰ Comment

عشق مفهوم واقعی خود را نشان خواهد داد

اغلب محققین معتقدند که توانایی عشق در وجود همه ما توسط خداوند نهفته شده است. پس باید پرسید که خداوند با چه هدفی چنین کاری را برای ما کرده است آیا شما می دانید؟ جواب این است که چون خداوند می خواهد ما رشد کنیم و به مرتبه تکامل برسیم منبع غنی عشق را در اختیار ما گذاشته است که بتوانیم از این منبع برای رشد و تعالی خود استفاده کنیم.

به تجربه دیده ایم که افراد بسیاری بوده اند که دوران کودکی خود را با داشتن کم ترین عشق و محبت از خانواده پشت سر گذاشته اند و بدون هیچ گونه کمک روان درمانی به انسان هایی والا و دوست داشتنی تبدیل شده اند که این خیلی خوب است.

عامل رشد این افراد چه بوده است؟ مهم ترین عامل رشد این افراد این بوده است که مورد لطف، رحمت و عشق خداوند واقع شده اند. این رحمت الهی بوده که به این افراد امکان داده است تا در مقابل صدمات روحی مقاوم باشند و از خلا» عشقی که از والدین داشته اند،

جان به سلا مت در ببرند و خود به افرادی انسان دوست و بامحبت تبدیل شوند و در تکامل انسانی در جایگاهی به مراتب رفیع تر از جایگاه پدر و مادر خودشان قرار بگیرند. درهای رحمت الهی به روی همه گشوده است. همه ما با عشق پروردگار احاطه شده ایم. خیلی از ما انسان ها برای بهره مندی از این رحمت فراخوانده می شویم، اما فقط تعداد معدودی از ما انتخاب می شویم. به عبارت دیگر، رحمت الهی، همه ما را فرامی خواند. اما تعداد معدودی از ما این ندا را می شنویم و این ندا را انتخاب می کنیم.

بنابراین یکی از عوامل اصلی رشد افراد، آگاهی از این رحمت است. همه افراد دنیا به مرحله بزرگسالی می رسند ، اما همه افرادی که بزرگ شده اند از نظر روحی رشد نمی کنند و از فرآیند بالندگی محروم می مانند. چرا که دعوت پذیرش رحمت الهی را نپذیرفته اند.پس عشق واقعی، یک احساس زودگذر عاطفی نیست، عشق یک سفر روحی است که مستلزم شجاعت، ابتکار، تلا ش و تفکر در عمل می باشد.

دی لینگ روانپزشک انگلیسی می گوید: ما ظرفیت بی شماری در وجود خود داریم که استفاده از این ظرفیت ها، کیفیت زندگی ما را عوض می کند، استفاده از ظرفیت دوست داشتن، عشق ورزیدن، ما را به کمال نهایی می رساند، فهم و زیبایی در صورت نهایی خودشان عشق انسان است. عشق یعنی ثروت مطلق، شادی مطلق و عشق یک ضیافت دائمی زندگی است. باید عشق را آموخت، تجربه کرد. برای آموختن عشق باید در آن زندگی کرد.